SOLI DEO GLORIA; 2014

Op 30 maart 2014 was het vijf jaar geleden dat Gert Oost op 66-jarige leeftijd overleed.
Bij die gelegenheid heeft AVC Pim Verdonk een CD in productie genomen, die poogt aan te geven hoe belangrijk en veelzijdig Oost is geweest.
Organist, componist en musicoloog. Deze drie facetten vormen de opzet van deze gedenkuitgave.

U kunt deze cd bestellen door overmaking van € 17,65 (incl. verzendkosten) op rekening 9194984 t.n.v. AVC Pim Verdonk.
Vergeet niet uw adres te vermelden.

SOLI DEO GLORIA; 2014

2014 • Tekst: AVC Pim Verdonk • Webontwerp: Studio Verdonk • Deze site gebruikt alleen functionele cookies.